Ορνιθοπανίδα

Ορνιθοπανίδα

ΗΤΑΥΡΟΣ

Ο πληθυσμός του Ήταυρου στην Ευρώπη ανέρχεται σε περίπου 37.600-66.400 αρσενικά που καλούν σε αναπαραγωγή, δηλαδή 75.300-133.000 ώριμα αναπαραγόμενα άτομα.

Δείτε περισσότερα

ΧΕΙΜΩΝΟΚΙΡΚΟΣ

Κατηγορία κινδύνου: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC Ο Χειμωνόκιρκος (Circus cyaneus) είναι ένα πτηνό κοινό, που αριθμεί περίπου 30,000-54,400 αναπαραγωγικά θηλυκά στην Ευρώπη. Η κύρια απειλή του είδους είναι η εντατική γεωργία, που καταλήγει σε υποβάθμιση ενδιαιτημάτων.

Δείτε περισσότερα
blank

ΦΙΔΑΕΤΟΣ

Κατηγορία κινδύνου: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC Ο φιδαετός (Circaetus gallicus) είναι είδος κυρίως μεταναστευτικό. Στον Αμβρακικό παρατηρούμε να κάνουν επικράτειες κυρίως στις μεγάλες λιμνοθάλασσες. Τη δίαιτά του μαρτυρεί η ονομασία του, οπότε τρέφεται κυρίως με φίδια. Κύριες απειλές είναι οι αλλαγές χρήσεων γης με αποτέλεσμα τη μείωση των κατάλληλων ενδιαιτημάτων.

Δείτε περισσότερα
blank

ΤΣΙΧΛΑ

Κατηγορία κινδύνου: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC Η Τσίχλα (Turdus philomelos) είναι είδος κοινό που αριθμεί 24,400,000-38,400,000 περίπου στην Ευρώπη. Το πτηνό ζει σε μια πλειάδα ενδιαιτημάτων από δασικές περιοχές έως και σε ανοιχτές κοιλάδες. Η φωλιά του μοιάζει με “κούπα” από βλάστηση που χτίζεται κυρίως σε δέντρα και θάμνους.

Δείτε περισσότερα
blank

ΣΤΙΚΤΑΕΤΟΣ

Εκτιμάται ότι έχουν απομείνει 17-33 ζευγάρια Στικταετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EU27). Προτιμά υγρά δάση σε χαμηλό υψόμετρο, κοντά σε υγρότοπους και μακριά από τον άνθρωπο. Τρέφεται με μικρά θηλαστικά και πουλιά των υγροτόπων. Κυνηγά τη λεία του κοντά σε υγρά λιβάδια και βάλτους. Ο πληθυσμός του έχει τάσεις περαιτέρω μείωσης.

Δείτε περισσότερα
blank

ΠΕΤΡΟΤΟΥΡΛΙΔΑ

Κατηγορία κινδύνου: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC Η πετροτουρλίδα (Burhinus oedicnemus) είναι πτηνό που αριθμεί περί τα 53,400-88,200 ζευγάρια στην Ευρώπη. Είναι είδος που ζει σε ξηρά γενικώς περιβάλλοντα. Στον Αμβρακικό το συναντάμε σε απόμερες αποθέσεις άμμου στις λουρονησίδες, όπου φτιάχνει τις φωλιές του σε λακούβες άμμου, οριοθετημένες από πέτρες, όστρακα ή κομμάτια βλάστησης.

Δείτε περισσότερα
blank

ΞΕΦΤΕΡΙ

Κατηγορία κινδύνου: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC Για το ξεφτέρι (Accipiter nisus) ο ευρωπαϊκός πληθυσμός υπολογίζεται στα 403,000-582,000 ζευγάρια. Ο μεταναστευτικός τους πληθυσμός από το βορρά ξεχειμωνιάζει στη νότια Ευρώπη. Πρόκειται για μοναχικά πουλιά γενικώς, εκτός από την αναπαραγωγική περίοδο. Η δίαιτά τους αποτελείται κυρίως από μικρά πουλιά.

Δείτε περισσότερα
blank

ΚΡΑΥΓΑΕΤΟΣ

Ο Κραυγαετός (Clanga pomarina) εκτιμάται ότι έχει περίπου 16.400-22.100 ζευγάρια πουλιών στην Ευρώπη. Είναι ένα καθαρά μεταναστευτικό είδος, το οποίο αναπαράγεται στα όρια των δασικών συστάδων, σε υγρά δάση, κοντά σε εκτάσεις που να μπορεί να κυνηγήσει τη λεία του.

Δείτε περισσότερα
blank

ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ

Κατηγορία κινδύνου: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC Ο κατσουλιέρης (Galerida cristata) είναι ένα μικρό πουλί με χαρακτηριστικό “τσουλούφι”. Κινείται από θάμνο σε θάμνο σε ξηρά περιβάλλοντα, που δεν διαθέτουν κάλυψη από ιδιαίτερη βλάστηση. Τρέφεται με ασπόνδυλα ή με φυτικές τροφές, όπως σπόρους ή φύλλα. Αριθμεί περίπου 17,700-24,500 ζευγάρια στην Ευρώπη.

Δείτε περισσότερα

Αναζήτηση

Click to listen highlighted text!