ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΕΛΩΝΑ CARETTA CARETTA

Βιοποικιλότητα

Οι θαλάσσιες χελώνες είναι μακρόβια ζώα με αργή ωρίμανση που φωλιάζουν σε αμμώδεις παραλίες στη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Κατηγορία κινδύνου στη Ελλάδα: Κινδυνεύον EN

Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κινδυνεύον EN

Οι θαλάσσιες χελώνες είναι μακρόβια ζώα με αργή ωρίμανση που φωλιάζουν σε αμμώδεις παραλίες στη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Ο κύκλος ζωής τους στη θάλασσα, διέρχεται από δύο κύριες φάσεις, την ωκεάνια και τη νεριτική. Κάνουν μεγάλες μετακινήσεις, κατά τη διασπορά ή τις μεταναστεύσεις τους, πλέοντας ακόμα και σε διεθνή ύδατα.

Η χελώνα Caretta caretta έχει διαρκή παρουσία στο Ιόνιο πέλαγος και την ανατολική Μεσόγειο, όπου συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος των μεσογειακών πληθυσμών της. Οι ακτές της δυτικής Πελοποννήσου και της νότιας Ζακύνθου είναι σημαντικοί τόποι αναπαραγωγής του είδους.

Οι θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta του Αμβρακικού (νεαρά άτομα και ενήλικα άτομα που δεν φωλεοποιούν) απαρτίζονται από άτομα που είναι παρόντα όλο το χρόνο αλλά και από άλλα που πιθανόν να χρησιμοποιούν την περιοχή κατά τη μετάβασή τους σε άλλα διατροφικά πεδία (χρησιμοποίηση ως περιοχή διαχείμασης). Δεν αποτελεί σημαντική περιοχή ωοτοκίας καθώς δεν παρατηρείται καθόλου φωλεοποίηση, καθώς όμως τα νερά του Αμβρακικού είναι ευτροφικά, ευνοούν την ανάπτυξη των θαλάσσιων ασπόνδυλων και κατά συνέπεια και των θαλάσσιων χελωνών των οποίων αποτελούν την κύρια τροφή τους.

Οι κυριότερες απειλές στην Ελλάδα είναι α) η υποβάθμιση των περιοχών φωλεοποίησης και του πλησίον θαλάσσιου χώρου, β) επιπτώσεις από αλιευτικές δραστηριότητες, γ) θήρευση (κυρίως των αυγών τους).

Προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή, κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Αναζήτηση

Click to listen highlighted text!