ΛΑΦΙΑΤΗΣ ΕΝ

Biodiversity

Ο πληθυσμός του Λαφιάτη μειώνεται και για αυτό βρίσκεται στην κατηγορία των απειλούμενων ειδών Near Threatened (NT).

Λαφιάτης Elaphe quatuorlineata  Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Σχεδόν απειλούμενο NT Ο πληθυσμός του Λαφιάτη μειώνεται και για αυτό βρίσκεται στην κατηγορία των απειλούμενων ειδών Near Threatened (NT). Ως προς τη γεωγραφική κατανομή του το συναντάμε στην κεντρική και νότια Ιταλία και στη Βαλκανική χερσόνησο. Σχετικά με τα ενδιαιτήματα καταλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα που συμπεριλαμβάνει από δασικές εκτάσεις έως και καλλιεργημένες εκτάσεις και φράχτες. Μπορεί να ζει κοντά σε υδάτινα σώματα ή και μακριά από αυτά.

Search

Click to listen highlighted text!